Bàn cụm 6

Bàn Cụm 6 Star 6.709.500 VNĐ
Bàn Cụm 6 Bello 6.541.500 VNĐ
Bàn Cụm 6 Sonic 6.184.500 VNĐ

HN: +84 915 575 957

0243.8630 888

ĐN: +84 913 585 050

HCM: +84 914 777 332

Cambodia: +855 77 86 3 5 68