Bàn đơn nhân viên

Bàn Đơn Manifesto 1.449.000 VNĐ
Bàn Đơn Sonic 1.512.000 VNĐ
Bàn Đơn Platform 1.407.000 VNĐ
Bàn đơn Star 1.753.500 VNĐ
Bàn đơn Bello 1.606.500 VNĐ

HN: +84 915 575 957

+84 243 8630 888

ĐN: +84 913 585 050

HCM: +84 ‎915 122 068

Cambodia: +855 77 86 3 5 68