TheMetro

Bảng màu sơn tĩnh điện

DARK GREY
DARK GREY
WHITE
WHITE
LIGHT GREY
LIGHT GREY
BLACK
BLACK
SOLID LIGHT GREY
SOLID LIGHT GREY
SOLID WHITE
SOLID WHITE