T+ (Bàn nâng hạ)

Mô tả sản phẩm :

T+ (Bàn nâng hạ) - Tăng cường sức khoẻ trong công việc

Người ta thường biết rằng lối sống tĩnh tại có thể gây ra nguy cơ cao về các vấn đề sức khoẻ. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều không cử động khoảng 21 giờ trong ngày, giữa ngồi và ngủ. Bàn nâng hạ được thiết kế độc đáo với Motia, làm cho nó dễ dàng nâng lên, hạ xuống trong thời gian làm việc giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tăng hiệu quả làm việc hơn.

Motia cung cấp khả năng điều chỉnh chiều cao, độ bền và tính ổn định.

Bàn nâng hạ ra đời nhằm giảm sự phân tâm trong khi làm việc bằng cách nâng hoặc hạ bàn theo nhu cầu của người sử dụng

HN: +84 915 575 957

+84 243 8630 888

ĐN: +84 913 585 050

HCM: +84 ‎915 122 068

Cambodia: +855 77 86 3 5 68