Brio Series

Mô tả sản phẩm :

Không gian 120 độ tạo ra một môi trường làm việc mở và ấm cúng kết nối mọi người lại gần với nhau, không gian mở kết hợp sự hoài hòa giữa tính công cộng và riêng tư.
Hướng đến không khí làm việc tươi mới

HN: +84 915 575 957

+84 243 8630 888

ĐN: +84 913 585 050

HCM: +84 ‎915 122 068

Cambodia: +855 77 86 3 5 68