G-60

Mô tả sản phẩm :

G 60 - tạo sự riêng tư tại chỗ làm việc và đảm bảo nhân viên của bạn cảm thấy thoải mái khi làm việc, mà không cần phải tạo vách ngăn trên bàn làm việc.

Các tấm làm giảm tiếng ồn và giúp nhân viên tập trung sự chú ý vào công việc của chính họ.

HN: +84 915 575 957

+84 243 8630 888

ĐN: +84 913 585 050

HCM: +84 ‎915 122 068

Cambodia: +855 77 86 3 5 68