Molex Series

được phát triển vào năm 2016

the metro design studio

được kết hợp giữa sự phức hợp (complex) các hệ chân ván và di động (mobile) bằng những bánh xe bền bỉ.

Molex Series

Hệ Chân Phức Hợp

Sự tiện dụng khi kết hợp cả hai kiểu mang lại sự hiệu quả cao trong công việc

Cố Định & Di Động

Những ưu điểm nổi bật được chọn lọc và kết hợp tạo nên một Molex đa năng

Dễ Dàng Di Chuyển

Với từng bộ phận riêng biệt, thích hợp cho mọi không gian

Thiết kế theo yêu cầu

các hệ chân khác

thiết kế theo yêu cầu

Các sản phẩm khác

HN: +84 915 575 957

0243.8630 888

ĐN: +84 913 585 050

HCM: +84 914 777 332

Cambodia: +855 77 86 3 5 68