Trio Series

Mô tả sản phẩm :

Trio Series - Được ví như một chuyên gia tạo nên nguồn cảm hứng.
Trio Series - Sáng tạo, hiệu quả, mang tính thẩm mỹ cao là những gì Trio Series hướng đến.
Như một văn phòng làm việc tại nhà Trio Series thu hút nhiều sự quan tâm, với thiết kế thông minh đảm bảo tính thẩm mỹ cao cho nội thất văn phòng hiện đại .
Hiểu được sự giao tiếp nơi làm việc, chia sẻ, kết nối mọi người đến gần nhau hơn. Với các đặc điểm nổi bật của Trio Series như một vật trang trí, góp phần quan trọng được chọn cho văn phòng hội nghị, hội thảo lớn, trang trọng.

HN: +84 915 575 957

+84 243 8630 888

ĐN: +84 913 585 050

HCM: +84 ‎915 122 068

Cambodia: +855 77 86 3 5 68