Phụ Kiện Khác

Đế CPU
Đế CPU
Pát bắt vách ngăn không sử dụng ray  (Pát bắt vách ngăn loại giữa 2 mặt bàn)
Pát bắt vách ngăn không sử dụng ray (Pát bắt vách ngăn loại giữa 2 mặt bàn)
Pát bắt vách ngăn trên mặt bàn
Pát bắt vách ngăn trên mặt bàn
Pát bắt vách ngăn sử dụng ray  (cho bàn cụm)
Pát bắt vách ngăn sử dụng ray (cho bàn cụm)
Pát bắt vách ngăn  (cho bàn đơn)
Pát bắt vách ngăn (cho bàn đơn)
Chân trụ giữa cho cụm bàn 120 độ  (loại che được dây điện)
Chân trụ giữa cho cụm bàn 120 độ (loại che được dây điện)