Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH ACB

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Thời điểm thực hiện: 12 /2017

Địa chỉ công trình: 330 Huỳnh Tấn Phát, Q.7

Hình ảnh công trình:

ẢNH : CÔNG TRÌNH  ACB

Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Nhà sản xuất và nhập khẩu nội thất văn phòng The Metro