Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH BẢO TÀNG HCM

Khách Hàng : Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng HCM

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Thời điểm thực hiện: 12 /2017

Địa chỉ công trình: SỐ 381 ĐỘI CẤN , PHƯỜNG LIỄU GIAI, QUẬN BA ĐÌNH , TP HÀ NỘI

Hình ảnh công trình:

ẢNH : CÔNG TRÌNH BẢO TÀNG HCM

Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Nhà sản xuất và nhập khẩu nội thất văn phòng The Metro