Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH BIM

Khách hàng: BIM

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Hạng mục:

  • Bàn Boss

  • Ghế M1007 01, ghế M1007 02, ghế Hana, Kopio, Mata, Fila, Holland

Thời điểm thực hiện: 11/2017

Địa chỉ công trình: Phú Quốc

Hình ảnh công trình:

the metro

the metro

 

the metro

the metro

Ảnh : CÔNG TRÌNH BIM

 

Bạn cũng có thể tham khảo thêm các dự án TẠI ĐÂY

Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Nhà sản xuất và nhập khẩu nội thất văn phòng  The Metro