Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Hạng mục:

  • Ghế Sofa
  • Ghế Fila
  • Bàn đơn Star
  • Bàn cụm 6 Star
  • Bàn cụm 8 Star
  • Bàn Masa
  • Tủ hồ sơ

Thời điểm thực hiện: 09/2017

Địa chỉ công trình: 28 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM

Hình ảnh công trình:

ẢNH : CÔNG TRÌNH CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ

 

Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Nhà sản xuất và nhập khẩu nội thất văn phòng The Metro