Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH HAKUHODO

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Khách Hàng : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG UNIK

Thời điểm thực hiện: 6 /2017

Địa chỉ công trình: 223 KHÁNH HỘI, PHƯỜNG 3, QUẬN 4, TP.HCM

Hình ảnh công trình:

ẢNH : CÔNG TRÌNH HAKUHODO

Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Nhà sản xuất và nhập khẩu nội thất văn phòng The Metro