Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH KLOUD

Khách hàng: Keppel Land 

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Hạng mục:

- Ghế Ace 02
- Bàn Platform
- Tủ di động
- Tủ hồ sơ

Thời điểm thực hiện: 12/2017

Địa chỉ công trình: Tòa nhà Sài Gòn Center

Hình ảnh công trình:

Ảnh : CÔNG TRÌNH KLOUD

 

Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Nhà sản xuất và nhập khẩu nội thất văn phòng The Metro