Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH KÝ TÚC XÁ SAMSUNG THÁI NGUYÊN

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Thời điểm thực hiện: 8/2017

Địa chỉ công trình: KCN Yên Bình, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên

Hình ảnh công trình:

ẢNH : CÔNG TRÌNH KÝ TÚC XÁ SAMSUNG THÁI NGUYÊN

 

Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Nhà sản xuất và nhập khẩu nội thất văn phòng The Metro