Dự án thực hiện - CÔNG TRÌNH PAIHONG

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Thời điểm thực hiện: 12 /2017

Địa chỉ công trình: KCN Bàu Bàng, Bình Dương

Hình ảnh công trình:

ẢNH : CÔNG TRÌNH PAIHONG

Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Nhà sản xuất và nhập khẩu nội thất văn phòng The Metro