CÔNG TRÌNH CARGILL

CÔNG TRÌNH CARGILL

Khách hàng: NỘI THẤT CƠ BẢN

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Hạng mục:


Thời điểm thực hiện: 11/2017

Địa chỉ công trình: Tòa nhà Mapletree

Hình ảnh công trình:

Công trình Cargill

Công trình The Metro

Ảnh : CÔNG TRÌNH CARGILL 

 

Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Nhà sản xuất và nhập khẩu nội thất văn phòng The Metro